Koordinator Program Studi Pendidikan IPA

Nama                         : Dr. Munzil, M.Si.
NIP                             : 196704121993021001
Jabatan Akademik  : Lektor
Pendidikan S1          : S.Pd Pendidikan Kimia IKIP Malang (1992)
Pendidikan S2          : M.Si Kimia, ITB Bandung (1997)
Pendidikan S3          : Dr. Prodi Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang (2011)
Alamat                       : Jl. Mertojoyo Barat 30 Malang
E-mail                        : munzil.fmipa@um.ac.id

Kepala Laboratorium Program Studi Pendidikan IPA

Nama                         : Sugiyanto, S.Pd., M.Si.
NIP                             : 196707091993021001
Jabatan Akademik  : Lektor
Pendidikan S1          : S.Pd Pendidikan Kimia IKIP Malang (1992)
Pendidikan S2          : M.Si Fisika, UGM Yogyakarta (1998)
Alamat                       : Sitirejo RT 02/RW 05 Wagir, Malang
E-mail                        : sugiyanto.fmipa@um.ac.id